Tagok

Lencsés Ákos

FKA-tagság

Tagság ideje:  2021–

2022–2024 Vezetőségi tag

MTA

MTA-osztály: I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10058264

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10058264

Kutatási terület

Könyvtártudomány, statisztika

Munkahely

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Kodolányi János Egyetem

Bemutatkozás

Lencsés Ákos könyvtár és matematika szakos diplomáit, illetve doktori fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)  adatspecialistájaként segíti a KIFÜ nemzetközi kutatástámogatási projektjeit. Ennek keretében a European Open Science Cloud magyarországi meghonosításában is szerepet vállal. 2015 és 2020 között az MTA Könyvtár és Információs Központban működő EISZ Nemzeti Program osztályvezetőjeként 70 tudományos adatbázis országos szolgáltatását segítette 250 közintézmény számára. Projektvezetőként irányította a határon túli magyar kutatóintézeteket segítő kezdeményezést és a hazai holokausztkutatást támogató projektet. Aktív szerepet vállalt a magyar kutatás nyílt hozzáférésű megjelenését segítő feladatokban. 2007 és 2015 között a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának főosztályvezetőjeként statisztikai szaktájékoztatással és adatbázisokkal foglalkozott. Doktori értekezésének témája a hivatalos statisztika és a könyvtárak kapcsolata, a szakkönyvtárak szerepe a statisztikai adatok kezelésében (https://doi.org/10.36820/kozlem.2020.1). 2014 és 2017 között a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztály elnöke, 2012 óta az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottság tagja. Az FKA koordinálásával 2019-ben a World Science Forum keretében raportőrként segítette az Open Science szekció munkáját. 2012-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség Az Év Fiatal Könyvtárosa cím kitüntetettje volt. A Kodolányi János Egyetemen a könyvtári szakemberek képzésében vállal szerepet.

FKA-s válogatott publikációk

Exclusion of Universities from EU Funds Hurts Young Researchers – Research Report

In 2022, citing the erosion of transparency and academic freedom in Hungary, the Council of the European Union suspended research related EU funding and exchange programmes to Hungarian universities run by newly established public interest trusts. There has been unceasing debate between the EU and Hungary since then, while the recent initial hearings of the universities’ appeals in the Court of Justice of the European Union suggest that lasting suspension will be the outcome. Here we summarize a comprehensive survey that reveals a troubling landscape for the Hungarian academic and research communities as a consequence of the ban. Particularly alarming is the pronounced impact on early career researchers, not just from institutions directly affected by the suspension but, strikingly, from those still eligible for funding. The findings of the survey underscore a pervasive uncertainty among non-Hungarian EU consortia leaders about whether to engage with Hungarian universities and research institutes at all. This climate of doubt may well result in detrimental effects on the international stature of Hungarian research, hinting at long-lasting impediments to the country's scientific competitiveness on the European stage.

A fiatal kutatóknak káros az európai uniós forrásokból történő kizárás – Kutatási jelentés

2022-ben az Európai Unió Tanácsa az átláthatóság és az akadémiai szabadság csorbulására hivatkozva felfüggesztette az alapítványi fenntartású magyar egyetemek uniós kutatási forrásokhoz és csereprogramokhoz való hozzáférését. Az EU és Magyarország között azóta is folyamatos a vita, hat egyetem fellebbezésének közelmúltbeli első tárgyalása az Európai Unió Bíróságán pedig a források elhúzódó felfüggesztését valószínűsíti. Az alábbiakban egy átfogó kérdőíves felmérés eredményeit foglaljuk össze, amely a magyar tudományos- és kutatói közösséget érintő, a felfüggesztés következtében kialakult helyzetet tárja fel. Az eredmények közül különösen riasztó az a megállapítás, amely szerint a hatások nemcsak a felfüggesztett intézményekben dolgozókat, hanem a még finanszírozásra jogosult intézmények munkatársait is érintik. A felmérés eredményei rámutatnak arra az átható bizonytalanságra is, amely az EU-s kutatási pályázatok külföldi konzorciumvezetőinek körében tapasztalható azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán érdemes-e együttműködniük magyar egyetemekkel és kutatóintézetekkel. Ez a kétségekkel teli légkör károsan hathat a magyarországi kutatás nemzetközi megítélésére, amely hosszú távon akadályozhatja az ország tudományos versenyképességét.

Javaslatok a „predátor” jelenség hazai kezelésére

A cikk ismerteti az MTA Elnökségi Bizottságának javaslatait a „predátor” jelenség kezelésére. Tíz konkrét javaslat került megfogalmazásra, amelyek érintik a kommunikációt, a képzést, a mennyiségi helyett a minőségi vizsgálatok előtérbe helyezését a tudományos eredmények értékelésénél, és azon cikkek azonosítását és kezelését, amelyek kétséges bíráltatást végző folyóiratokban jelennek meg.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.06.10.