Az FKA története

A Fiatal Kutatók Akadémiájának hivatalos időszámítása 2019. május 7-én kezdődött. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalban lévő elnöke egy nappal korábban, az MTA 191. Közgyűlésének keretében jelentette be a szervezet megalakulását, majd május 7-én megtörtént az alakuló ülés. A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) 24 taggal kezdte meg működését, és évenként 12 új taggal bővülve 2022-re érte el maximális tervezett taglétszámát (60 főt). A fiatal kutatók érdekképviseletét felvállaló szervezet gyökerei azonban egészen 2016 júniusáig nyúlnak vissza. A kezdetekről és az FKA működésének első néhány évéről itt olvasható részletes visszaemlékezés Máté Ágnes irodalomtörténész, alapító tag tollából.

2016. június – Megkezdődik az előkészítő munka

Toldi Gergely megkeresi Lovász Lászlót, az MTA elnökét azzal, hogy a Global Young Academy és a Young Academy of Europe mintájára Magyarországon is létre kellene hozni egy fiatal kutatókat tömörítő szervezetet.

2017. május 10. – Megrendezik az I. Fiatal Kutatók Fórumát az MTA 188. közgyűlésén

Az esemény résztvevői élénk eszmecserét folytatnak a különböző tudományterületeken dolgozó fiatal kutatók helyzetéről. Egy kérdőíves felmérés elkészítéséről határoznak, melynek lebonyolítását egy néhány fős, fiatal kutatókból álló önkéntes csapat vállalja magára.

https://mta.hu/fka/i-fiatal-kutatok-foruma-az-mta-188-kozgyulesenek-kereteben-2017-majus-109533

2018. május 9. – II. Fiatal Kutatók Fóruma az MTA 189. közgyűlésén

Alpár Donát ismerteti a nagyjából 1500 választ áttekintő felmérés előzetes eredményeit. Lovász László, az MTA elnöke az esemény után bejelenti a "Fiatal Kutatók Eseti Bizottsága" ideiglenes testület létrehozását.

https://mta.hu/fka/ii-fiatal-kutatok-foruma-az-mta-189-kozgyulesenek-kereteben-2018-majus-109534

2018. június–augusztus – Megszületik a fiatal kutatók helyzetét értékelő kutatási jelentés

Lezajlik a fiatal kutatók helyzetével foglalkozó kérdőív eredményeinek kiértékelése, valamint az eredményeket összegző és javaslatokat megfogalmazó kutatási jelentés megírása.

2018. június – Megalakul a Fiatal Kutatók Eseti Bizottsága

Lovász László megalakítja a Fiatal Kutatók Eseti Bizottságát (FKEB), akadémikus és fiatal kutató tagokkal. A bizottság vezetője Pósfai Mihály akadémikus. A bizottság feladata felállítani a Fiatalok Tudományos Akadémiáját ("FTA").

2019. január – Kialakul a 24 fős induló tagság

Az Fiatal Kutatók Eseti Bizottsága kiválasztja a jelentkezők közül a szervezet további 14 tagját; kialakul a 24 fős kezdő csapat.

2019. március–április – Elkészül az FKA alapszabálya és arculata

Kialakul a szervezet végleges neve (Fiatal Kutatók Akadémiája), elkészül a végleges alapszabály-javaslat, a logó és a honlap.

2019. május 6–8. – Hivatalosan megalakul a Fiatal Kutatók Akadémiája

Május 6-án Lovász László, az MTA elnöke az MTA 191. közgyűlésén bejelenti a Fiatal Kutatók Akadémiája nevű polgári jogi társulás megalakulását. Május 7-én az FKA megtartja alakuló ülését, május 8-án pedig a III. Fiatal Kutatók Fórumát.

2022. május 1. – Az FKA tagsága eléri a maximális 60 főt