Tagok

Bognár Zsófia

FKA-tagság

Tagság ideje:  2023–

MTA

MTA-osztály: XI. Fizikai Tudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10045427

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=34024

Kutatási terület

Csillagászat

Munkahely

HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Bemutatkozás

Bognár Zsófia (Sódorné Bognár Zsófia) csillagász. Az ELKH CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetben zajló változócsillagászati fotometriai kutatásokhoz még egyetemi hallgatóként, 2004-ben csatlakozott, majd az ELTE-n csillagászként és fizika szakos tanárként (MSc) végzett 2005-ben. PhD-fokozatot szintén az ELTE-n, summa cum laude minősítéssel, 2012-ben szerzett. Doktori munkája során Magyarországon elsőként kezdett el pulzáló fehér törpecsillagok asztroszeizmológiájával foglalkozni, mely máig is fő kutatási területe. 2012-ben férje, aki szintén csillagász, kétéves posztdoktori állást nyert el a Belga Királyi Obszervatóriumban. Vele Belgiumba költözött, és így bekapcsolódhatott az obszervatóriumban folyó változócsillagászati kutatásokba. Belgiumi tartózkodása alatt újabb kutatási területek, illetve módszerek felé nyitott: foglalkozni kezdett gamma Doradus és gamma Doradus–delta Scuti hibrid-jelölt csillagok vizsgálatával, illetve azzal, hogy milyen információk nyerhetők ki nagyfelbontású csillagspektrumok felhasználásával ezen objektumokról. 2014-ben visszaköltözött Magyarországra, ahol jelenleg a Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársaként dolgozik. Rendszeresen végez méréseket hazánk legnagyobb távcsövével, a Piszkéstetői Obszervatóriumban található 1 méteres tükörátmérőjű RCC teleszkóppal. A célpontjai többnyire pulzáló fehér törpecsillagok.

A szakdolgozati, PhD, illetve eddigi posztdoktori időszakban jelentős tudásra tett szert a pulzáló változócsillagok, különös tekintettel a nemradiális pulzációt mutató objektumok kutatásának terén a megfigyelésektől a modellezésig, illetve nemzetközi kapcsolatokat épített ki számos, a területen dolgozó kollégával. Jelenlegi munkahelyén a Csillagpulzáció, űrfotometria, exobolygók (SPEX), valamint az MTA CSFK Lendület Lokális Kozmológia Kutatócsoport tagjaként dolgozik. Főbb elnyert díjai, támogatásai: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2020–2023), Akadémiai Ifjúsági Díj (2020), NKFIH Posztdoktori Kiválósági Program pályázat (PD-123910 „Evolved compact stars in the era of photometric space missions”, vezető kutató, 2017–2020), Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2013). Férjével és 2009-ben született ikergyermekeikkel Pilisvörösváron élnek.

FKA-s válogatott publikációk

Nincs megjeleníthető adat.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.05.30.