Tagok

Zsidó N. András

FKA-tagság

Tagság ideje:  2021–

MTA

MTA-osztály: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10056374

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10056374

Kutatási terület

Kognitív pszichológia, neuropszichológia

Munkahely

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet

Bemutatkozás

Zsidó N. András (Zsidó András Norbert) 2019-ben szerezte PhD-fokozatát (témavezetők: Deák Anita és Bernáth László) a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájában, egyetemi oktatóként 2016 óta dolgozik, jelenleg tanszékvezető tudományos főmunkatárs a PTE Kognitív- és Evolúciós Pszichológia Tanszékén. Immár öt éve alapította és azóta is irányítja a Vizuális Megismerés és Érzelmek Kutatócsoportot, melynek keretén belül posztdoktorok, több doktori hallgató és számos szakdolgozó témavezetője. Kutatásai során a specifikus fóbiák kialakulása és fenntartása során tapasztalt vizuális figyelmi és vizuális rövidtávú emlékezeti torzítások működésének pontosabb megértésével foglalkozik, valamint az érzelmi töltetű információk feldolgozási mechanizmusának megismeréséhez kíván hozzájárulni. Munkáját több mint 60 nemzetközi tudományos lapban megjelent publikáció, valamint számos díj és elismerés fémjelzi, mint például Pro Scientia Aranyérem (2015), Junior Templeton Fellow (2015), Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (2016), Új Nemzeti Kiválóság Program (2017, 2018, 2020, 2021), Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2020), OTKA PD vezető kutatóként (2021-2024), Akadémiai Ifjúsági Díj (2023), Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (2023–2026), és OTKA FK vezető kutatóként (2024–2028). Vendégkutató 5 és fél hónapig a cseh Országos Mentálhigiénés Intézetben. Kognitív pszichológiai, módszertani és statisztikai tárgyakat oktat alap-, mester- és doktori hallgatóknak magyarul és angolul. Aktív résztvevője a nemzetközi és magyar tudományos életnek, többek között Psychonomic Society fellow, a Psychological Science Accelerator tagja, a Magyar Pszichológia Társaság Dél-dunántúli Tagozatának elnöke, a European Federation of Psychologists’ Associations Tudományos Bizottságának tagja. Rendszeresen bírálói munkát végez rangos nemzetközi folyóiratoknak és külföldi tudományos alapoknak, a Scientific Reports szerkesztőségi tagja. Házas, három gyermek édesapja.

FKA-s válogatott publikációk

Az ösztöndíjak és támogatások szerepe a fiatal kutatói életpálya során

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagjai által 2018-ban és 2021-ben végzett széles körű felmérések rávilágítottak arra, hogy a Magyarországon élő 45 év alatti fiatal kutatók és egyetemi oktatók pályaelhagyásának hátterében álló okok egyikére választ adhat az ösztöndíj és pályázati rendszerek átalakítása. Jelenleg a fiatal kutatók és oktatók több mint fele ösztöndíjból egészíti ki jövedelmét, amely bizonytalan forrás a teljes nettó összjövedelmük sokszor a felét is kiteszi. Az áttekintés során kiválasztottunk négy hazai és nemzetközi pályázatot (OTKA, Bolyai, Lendület és ERC), amelyek a PhD-fokozattal rendelkező kutatóknak szóló hosszú futamidejű pályázatok, tisztán kiválósági alapon működnek, minden évben megnyílnak, és egymástól függetlenül pályázhatók. Az általunk azonosított legfőbb probléma – az alacsony nyerési arány mellett – a futamidő-arányosan meghatározott támogatási összeg szerinti „középkategória” hiánya, tehát az, hogy csak alacsony intenzitású, sokak számára elérhető, illetve relatíve magas intenzitású, rendkívül szűk körben elérhető támogatások állnak rendelkezésre. A pályázható összegek lényegében változatlanok maradtak az elmúlt öt évben (következésképpen elinflálódtak), és az elosztásuk is aránytalan (például a pályázók mindössze negyede nő). Jelen cikkünkben javaslatokat fogalmazunk meg a pályázatok életpályamodell-szerű újragondolására, melyben a jelenleginél kiszámíthatóbb és transzparensebb pályázati lehetőségek szerepelnek.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.05.30.