Tagok

Mátyás-Rausch Petra

FKA-tagság

Tagság ideje:  2023–

MTA

MTA-osztály: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10048542

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10048542

Kutatási terület

Erdélyi Fejedelemség története

Munkahely

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet

Bemutatkozás

Mátyás-Rausch Petra a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az Interdiszciplináris Doktori Iskolában szerezte 2012-ben. Doktori munkájának középpontjában, amelynek átdolgozott és bővített változata 2017-ben jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont gondozásában, az MTA Könyvkiadási Pályázat támogatásával, a kora újkori magyar és erdélyi bányászattörténet igazgatási mechanizmusainak vizsgálata állt. 2013 és 2017 között sikeres OTKA PD ösztöndíjat valósított meg a Történettudományi Intézetben, majd 2017 és 2022 között egy fiatal kutatói projekt (NKFI FK) keretében kutatócsoport vezetőként a 17. századi Erdélyi Fejedelemség pénzügy-igazgatási rendszerét vizsgálta. Jelenleg a kora újkori erdélyi állam gazdasági és pénzügy-igazgatási rendszerével foglalkozik, különös hangsúlyt fektetve a Rákóczi-kor gazdaságkormányzatára. Emellett tagja a Történettudományi Intézet keretein belül működő Az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és jogtörténetének forrásai NKFI K kutatócsoportnak, fő kutatási területe az ideiglenes Habsburg-kormányszervek működése Erdélyben a 17. század elején. Egy forráskiadás társszerzője (2021), illetve önálló monográfiája jelent meg 2023 elején a Martin Opitz Kiadó gondozásában. Publikációi magyar, angol, illetve német nyelven jelentek meg hazai és nemzetközi folyóiratokban. Külföldi kutatásait támogatta többek között az Állami Eötvös Ösztöndíj, valamint a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj. 2013 nyarán ifjúsági Humboldt-ösztöndíjjal lehetősége nyílt Münchenben és Nürnbergben kutatni. Tudományos eredményeit 2017-ben Akadémiai Ifjúsági Díjjal ismerték el. 

FKA-s válogatott publikációk

Nincs megjeleníthető adat.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.05.30.