Szervezeti felépítés

Az FKA tagjai tevékenységüket 2020 májusától állandó bizottságokba (munkacsoportokba) szerveződve végzik. A bizottságokhoz a tagok egyéni választásuk alapján csatlakozhatnak, tagságuk egy évre szól, de megújítható. Minden tag legalább egy bizottság munkájában részt vesz. Az egyes bizottságokat a tagok által választott koordinátorok irányítják; az ő megbízatásuk szintén egyéves periódusra szól és megújítható. A hat állandó bizottság feladatait az alábbiakban ismertetjük.

Feladatai:
 • Az FKA honlapjának (pl. új tagok adatlapjai, magyar és angol honlap), illetve hivatalos közösségi médiafelületeinek (pl. Facebook-oldalának, esetleg Wikipedia-, Wikidata-, LinkedIn-oldalának stb.) karbantartása, kezelése és szerkesztése.
 • Az FKA honlapján, illetve egyéb hivatalos felületein (pl. Facebook-, LinkedIn-oldalán) megjelentetni kívánt hírek összegyűjtése, szerkesztése és az adott felületen való megjelentetése.
 • Az FKA és annak állandó programjainak népszerűsítése, tagtoborzás.
 • Az FKA-bizottságok kommunikációs feladatainak összehangolása.

Koordinátorok

Csongrádi Gyöngyi

Feladatai:

 • Pályázati kiírások véleményezése, az esetleges anomáliák feltárása, ezekre megoldási javaslatok adása.
 • Fehér könyvek ("white paper") készítése elsősorban a fiatal kutatókat érintő hazai és nemzetközi pályázati rendszerekről.
 • A korábbi fiatal kutatók élethelyzetét és állapotát felmérő kérdőíves kutatás folytatása és az eredmények publikálása.
 • További olyan kisebb-nagyobb lélegzetvételű kérdőíves, valamint adatbázisokon alapuló, társadalomkutatók bevonásával elvégzendő kutatások kezdeményezése, amelyek elősegíthetik a többi FKA-bizottság, valamint a döntéshozók munkáját (például pályázatok kritikái és az életpályamodell kidolgozása kapcsán).
 • Pályázatokkal kapcsolatos mentorálási feladatok (pl. Bolyai-mentorprogram): a hazai fiatal kutatók felkészítése a sikeres pályázásra programok/felületek/dokumentumok szervezése és készítése által.

Koordinátorok

Lukács Réka

Micskei Zoltán

Feladatai:
 • Az FKA számára igényelhető anyagi források felkutatása, fundraiserek számára információ nyújtása.
 • Az FKA mint polgári jogi társaság számára jogi tanácsadás, illetve segítség nyújtása.
 • Az FKA működéséhez szükséges dokumentumok (pl. Alapszabály/Társulási Szerződés, Ügyrend) ellenőrzése jogi szempontból, különös tekintettel az érvényben lévő általános adatvédelmi rendeletre (GDPR).
 • Fenti dokumentumokkal kapcsolatos módosítások, módosító indítványok kezelése és ellenőrzése, megfelelő jogi formába öntése.

Koordinátorok

Kecskés Gábor

Lipták Katalin

Feladatai:
 • A kutatónők, valamint a kisgyermekes kutatók helyzetének felmérése különböző korcsoportokban, illetve tudományágakban.
 • A kutatónők, valamint a kisgyermekes kutatók problémáinak, nehézségeinek kategorizálása és megoldási javaslatok kidolgozása, publikálása az egyes kategóriákra vonatkozóan.
 • Fórumok és szakmai programok szervezése kutatónőkre és kisgyermekes kutatókra fókuszálva.
 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás kutatónőket és kisgyermekes kutatókat segítő szervezetekkel.

Koordinátorok

Kovács Karolina Eszter

Lázár Zsófia

Feladatai:
 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás más országok nemzeti (elsősorban fiatal kutatói) akadémiáival.
 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a fiatal kutatókat tömörítő ernyőszervezetekkel (Young Academy of Europe, Global Young Academy) és az FKA képviseletének elősegítése a nemzetközi szervezetekben.
 • Open Science és Open Data témakörrel kapcsolatos egyeztető tevékenységek.
 • Marie Sklodowska-Curie Action hazai népszerűsítése, workshopok szervezése.

Koordinátorok

Kerepesi Csaba

Abonyi András

Feladatai:
 • Naprakész információk biztosítása a fiatal kutatók számára aktuálisan elérhető pályázati lehetőségekről.
 • Kapcsolattartás az MTA Középiskolai Alumni Programjával.
 • Regionális programok szervezése az MTA Területi Bizottságaival és egyetemekkel együttműködve a fiatal kutatók által végzendő tudománynépszerűsítés érdekében.
 • Egyéb, ifjúságra fókuszáló tudománynépszerűsítő programok és workshopok szervezése.

Koordinátorok

Kelemen Zsolt

Bálint Erika