Tagok

Toldy Andrea

FKA-tagság

Tagság ideje:  2021–

MTA

MTA-osztály: VI. Műszaki Tudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10027458

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=21069

Kutatási terület

Polimer mátrixú kompozitok, égésgátlás

Munkahely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Polimertechnika Tanszék

Bemutatkozás

Toldy Andrea az MTA doktora, egyetemi tanár a BME Polimertechnika Tanszékén, az MTA-BME Lendület Fenntartható Polimerek Kutatócsoport vezetője. Több európai uniós és hazai kutatási pályázat témavezetője, égésgátolt polimer kompozitok, megújuló forrásból származó epoxigyanták és polimerek értéknövelő újrahasznosítása témakörében. 2009-ben L’ORÉAL-UNESCO Nőkért és a Tudományért díjat, 2022-ben Gábor Dénes-díjat nyert. 2009-ben, majd 2015-ben MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, 2020-ban Bolyai-plakettet nyert. 2008 óta az eXPRESS Polymer Letters nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja. Számos impakt faktoros folyóirat rendszeres bírálója, valamint Horizont pályázatok felkért bírálója. Több nemzetközi konferencia szervezőbizottságának volt tagja, a 2021-ben Budapesten megrendezésre került „19th Fire Retardant Polymeric Materials” konferencia szervezőbizottságának társelnöke volt. Kutatómunkája mellett aktívan részt vesz az egyetemi oktatásban. Egy jelenlegi PhD-hallgatója mellett eddig három hallgatója szerzett PhD-fokozatot. A BME Gépészmérnöki Karán a „Fenntartható hulladékgazdálkodás” és „A fenntartható fejlődés technológiái” című tárgy előadója, fontos szerepet játszva a fiatal mérnökgenerációk környezettudatos mérnöki szemléletmódjának formálásában. A Magyar Műanyagipari Szövetség egyetemeket és a felsőfokú oktatást képviselő elnökségi tagja.

FKA-s válogatott publikációk

A Fiatal Kutatók Akadémiájának javaslatai a magyarországi fiatal kutatók helyzetének javítására

Magyarországon a fiatal kutatóknak számos rendszerszintű problémával kell megküzdeniük, amelyek a hazai innovációs rendszer fejlődését is gátolják. A kutatói pálya veszít népszerűségéből, már a pályaválasztás során is egyre kevesebben döntenek mellette, így a kutatói-oktatói munkakörökben fokozódott, sőt az utóbbi években kritikussá vált a munkaerőhiány. A fiatal kutatók problémái közül a legfontosabbak az alacsony és méltánytalanul egyenlőtlen jövedelmek, a túlterheltség, a túlburjánzó bürokrácia, valamint a minőségbiztosítás és a transzparencia hiánya. Kiemelt problémaként merül fel a nők és a kisgyermeket nevelő kutatók, valamint az egyetemi oktatók különösen nehéz helyzete, akik többek között a Máté-elv, valamint a gyermekneveléssel, illetve az oktatással töltött idő kiesése miatt nehezebben és lassabban tudnak előrejutni a karrierjükben, vagy hosszú távon nem fenntartható önkizsákmányolás révén próbálnak a pályán maradni. Mindezek a tényezők bizonytalansághoz, kiégéshez és a kiszolgáltatottság érzéséhez, végső soron pedig pályaelhagyáshoz vezethetnek. A Fiatal Kutatók Akadémiája két széles körű felmérés segítségével világított rá ezekre a problémákra. Jelen tanulmányban megoldásokat keresünk a hazai fiatal kutatók nehézségeire olyan javaslatok megfogalmazásával, amelyek segíthetik a döntéshozókat a szükséges változtatások bevezetésében.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.05.30.