Nemzetközi kapcsolatok

Az 1994-ben alapított ALLEA, azaz az európai természet-, társadalom- és bölcsészettudományi akadémiák szövetsége közel 60 európai akadémiát fog egybe Európa minden részéből. Az ALLEA mind nemzetközi, mind európai fórumokon képviseli tagjai érdekeit, támogatja a tudományt mint globális közjót, és előmozdítja a határokon, tudományterületeken és generációkon átívelő tudományos együttműködést. Tagjaival egyetemben azon munkálkodik, hogy jobbá tegye a kutatási feltételeket, a lehető legjobb, független és interdiszciplináris tudományos tanácsadást biztosítsa, és erősítse a tudomány szerepét a társadalomban. Küldetése, hogy az európai akadémiák által megtestesített intellektuális kiválóságot és tapasztalatot a kutatói közösség, a döntéshozók és általában véve a társadalom javára fordítsa. Az ALLEA politikai, vallási, kereskedelmi és ideológiai érdekektől teljes mértékben mentes, nonprofit szervezet.

Az ALLEA 2024. május 22-én választotta tagjai sorába a Fiatal Kutatók Akadémiáját.

YASAS logo 2024

A 2020-ban alapított YASAS (Young Academies Science Advice Structure) az első olyan hivatalos platform, amely az európai fiatal kutatói akadémiák együttműködését kívánja összefogni és elősegíteni. A YASAS számos fiatal akadémiát tömörít, így tagja többek között a belga, a dán, a finn, a német, a magyar, a holland, a norvég, a lengyel, a román, a skót, a spanyol, a svájci és a svéd fiatal kutatókból álló nemzeti akadémia, valamint a nemzetközi szervezetek közül a Young Academy of Europe és a Global Young Academy, de a tagság nyitott más európai fiatal kutatói akadémiák előtt is. A platform célja, hogy elmélyítse az európai fiatal akadémiák közötti párbeszédet, és felerősítse a fiatal kutatók hangját az európai tudománypolitikában és tudományos tanácsadásban.

A Fiatal Kutatók Akadémiája 2020 óta tagja a YASAS-nak.

Bővebben

ENYA__2024

A European Network of Young Academies (ENYA) szűk értelemben véve nem önálló szervezet, hanem az európai fiatal akadémiákat összefogó laza hálózat. Ez utóbbiak képviselői, tisztségviselői évente egyszer találkoznak, hogy megvitassák a fiatal kutatókat érintő problémákat. A fórumnak minden nemzeti fiatal akadémia automatikusan részévé válik, így a Fiatal Kutatók Akadémiája 2019 óta vesz részt az éves tanácskozásokon.

Bővebben az ENYA tanácskozásairól:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Bővebben

Napjainkban a tudományos élet képviselői egyre több gazdasági és politikai nehézséggel szembesülnek, amelyek azonnali és határozott cselekvést követelnek meg. Szabad kutatás és tudományos alapokon nyugvó oktatás nem létezhet intézményi és egyéni szintű akadémiai szabadság nélkül.

A fentieket felismervén, 2023 májusában számos európai fiatal akadémia képviselői gyűltek össze Stockholmban, hogy kidolgozzanak egy egységes kartát az akadémiai szabadságról ("Charter for Academic Freedom"). A kartát a Fiatal Kutatók Akadémiája is aláírta, lándzsát törvén a tudományos oktatás, kutatás és ismeretterjesztés szabadságának megőrzése mellett.

A SAPEA betűszó a "Science Advice for Policy by European Academies" elnevezést takarja.

A SAPEA szerepe a SAM betűszóval jelzett tudományos tanácsadási mechanizmusban ("Scientific Advice Mechanism") az, hogy független és magas minőségű áttekintést biztosítson a tudományos bizonyítékokról a tudományos főtanácsadók csoportja által elkészítendő szakpolitikai ajánlásokhoz. A SAPEA akadémiai hálózatokat tömörítő szervezet, amely számos ország akadémiáját, fiatal kutatói akadémiáját és tudós társaságát fogja össze. Ezen akadémiai hálózatok közé tartozik az Academia Europaea, az ALLEA, a FEAM, a Euro-CASE és a YASAS. Minden olyan akadémia, amely tagja valamely említett hálózatnak, automatikusan a SAPEA tagjává is válik.

A Fiatal Kutatók Akadémiája a YASAS tagjaként 2022 óta része a SAPEA-nak.

 

A Fiatal Kutatók Akadémiájának néhány tagja a Global Young Academy tagságát is erősíti.

A Global Young Academy (GYA) mottója a következő: "science for all; science for the future", azaz tudomány mindenkinek, tudomány a jövőnek. Küldetésének tekinti, hogy a fiatal kutatók szószólója legyen a világban.

A GYA hat kontinens fiatal tehetségei számára biztosít fejlődési lehetőséget; összeköti és cselekvésre készteti őket, lehetővé téve számukra, hogy irányítsák a nemzetközi, interdiszciplináris és nemzedékek közötti párbeszédet. A GYA célja, hogy felerősítse a fiatal kutatók hangját a tényalapú és széleskörű döntéshozatalban globális, regionális és nemzeti szinten.

A GYA tagsága 200 főből áll, olyan elkötelezett, jellemzően 30-40 éves tudósokból, akik 3-10 évvel ezelőtt szerezték meg a doktori fokozatukat, és független tudományos pályájuk korai szakaszában járnak. Az ötéves mandátumot olyan kutatók nyerhetik el, akik tudományos kiválóságról és a tudomány és a társadalom kapcsolatának elősegítése melletti elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot. A GYA emellett az egész világot behálózó alumnihálózattal is rendelkezik. A szervezet tagjai és alumnusai együttesen több mint 100 országot képviselnek.

E globális közösség ereje a tagok energiájából és aktivitásából fakad, akik szenvedélyesen hisznek abban, hogy a tudomány képes jobbá tenni a világot.

Jelenlegi FKA-tagok és FKA-alumni a Global Young Academy soraiban:

Dékány Éva

A Young Academy of Europe (YAE) egy olyan, alulról szerveződő kezdeményezés, amelynek tagjai között az FKA tagjai is megtalálhatók. Olyan elismert, fiatal, európai kutatók dinamikus és innovatív közösségéről van szó, akiknek határozott véleményük van a tudományról és a tudománypolitikáról. 2019 óta jótékonysági szervezetként is bejegyezték.

A YAE a fiatalabb tudósnemzedék szemszögéből végez tudományos tanácsadást, amely létfontosságú a leendő európai tudósok javát szolgáló uniós szakpolitikák megfogalmazásához.

Jelenlegi FKA-tagok és FKA-alumni a Young Academy of Europe aktív és alumni tagságának soraiban:

Alpár Donát
Ercsey-Ravasz Mária

Kun Bernadette
Kubinyi Enikő
Solymosi Katalin (jelenleg a YAE elnöke)
Tárnoki Dávid
Török Péter
Wilhelm Imola