Tagok

Kavecsánszki Máté

FKA-tagság

Tagság ideje:  2022–

MTA

MTA-osztály: I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10045523

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10045523

Kutatási terület

Táncantropológia és táncfolklorisztika, középkori diplomáciatörténet

Munkahely

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Tanszék

Bemutatkozás

Kavecsánszki Máté 1985-ben született Miskolcon, jelenleg Debrecenben él, a Debreceni Egyetem BTK Néprajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa. Néprajz–történelem szakos bölcsész és tanári diplomáját 2010-ben szerezte meg a Debreceni Egyetemen. Doktori értekezését summa cum laude minősítéssel szerezte meg 2014-ben a néprajz és kulturális antropológia tudományokban, szintén a Debreceni Egyetemen. 2012 és 2014 között az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszékének tantársegédje, majd adjunktusa. 2014 és 2018 között az MTA–DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa. 2018-tól a Debreceni Egyetem BTK Néprajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa. 2010-től folyamatosan tanít óraadó oktatóként középiskolában is. Kutatásainak középpontjában a hagyományos népi kultúra átalakulási folyamata áll, amelyet kultúr- és társadalomtörténeti, illetve történeti antropológiai módszerekkel vizsgál. Publikációinak jelentős része táncantropológia és etnokoreológia témakörben jelent meg. Középiskolai és egyetemi mentortanárként számos módszertani cikket publikált a tehetséggondozás témakörében is. 2017–2020 között MTA Bolyai ösztöndíjas, két alkalommal ÚNKP Bolyai+ ösztöndíjas. 2015-ben a „Tánc és közösség” című kötetével elnyerte a Petőfi S. János Publikációs Díjat. 2016-ban Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült, 2020-ban a Magyar Néprajzi Társaság Jankó János Díját nyerte el. 2021-ben MTA Bolyai Elismerő Oklevélben részesült.

FKA-s válogatott publikációk

Nincs megjeleníthető adat.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.05.30.