Tagok

Pach Péter Pál

FKA-tagság

Tagság ideje:  2021–

MTA

MTA-osztály: III. Matematikai Tudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10047980

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10047980

Kutatási terület

Matematikai tudományok, aritmetikai kombinatorika

Munkahely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék, MTA-BME Lendület Aritmetikai Kombinatorika Kutatócsoport

Bemutatkozás

Pach Péter Pál az MTA-BME Lendület Aritmetikai Kombinatorika kutatócsoport tudományos főmunkatársa, a kutatócsoport vezetője és a BME VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének egyetemi docense. PhD-fokozatát 2013-ban az ELTE-n szerezte, azóta a BME-n dolgozik, 2017-2018 között a Warwick University tudományos munkatársa volt. Kutatási területe a kombinatorika és a számelmélet határterületére esik, olyan kombinatorikus kérdéseket vizsgál, ahol valamilyen aritmetikai struktúra is szerepet kap. Legjelentősebb eredménye a polinom módszer egy új változatának kidolgozása, mely a „cap set probléma” és az Erdős-Szemerédi féle napraforgósejtés megoldásához is elvezetett. 2015-ben Grünwald Géza Emlékérmet kapott, 2016-ban Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíjban részesült, Bolyai-ösztöndíjas (2015-2019) kutatásaiért az MTA 2020-ban Bolyai Plakettet adományozott neki. Házas, három gyermek, Benjamin (2013), Lili (2015) és Domonkos (2016) édesapja.

FKA-s válogatott publikációk

A Fiatal Kutatók Akadémiájának javaslatai a magyarországi fiatal kutatók helyzetének javítására

Magyarországon a fiatal kutatóknak számos rendszerszintű problémával kell megküzdeniük, amelyek a hazai innovációs rendszer fejlődését is gátolják. A kutatói pálya veszít népszerűségéből, már a pályaválasztás során is egyre kevesebben döntenek mellette, így a kutatói-oktatói munkakörökben fokozódott, sőt az utóbbi években kritikussá vált a munkaerőhiány. A fiatal kutatók problémái közül a legfontosabbak az alacsony és méltánytalanul egyenlőtlen jövedelmek, a túlterheltség, a túlburjánzó bürokrácia, valamint a minőségbiztosítás és a transzparencia hiánya. Kiemelt problémaként merül fel a nők és a kisgyermeket nevelő kutatók, valamint az egyetemi oktatók különösen nehéz helyzete, akik többek között a Máté-elv, valamint a gyermekneveléssel, illetve az oktatással töltött idő kiesése miatt nehezebben és lassabban tudnak előrejutni a karrierjükben, vagy hosszú távon nem fenntartható önkizsákmányolás révén próbálnak a pályán maradni. Mindezek a tényezők bizonytalansághoz, kiégéshez és a kiszolgáltatottság érzéséhez, végső soron pedig pályaelhagyáshoz vezethetnek. A Fiatal Kutatók Akadémiája két széles körű felmérés segítségével világított rá ezekre a problémákra. Jelen tanulmányban megoldásokat keresünk a hazai fiatal kutatók nehézségeire olyan javaslatok megfogalmazásával, amelyek segíthetik a döntéshozókat a szükséges változtatások bevezetésében.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.05.30.