Tagság

A tagnak jelölés feltételeit és menetét az FKA Alapszabálya rögzíti.

Tagnak jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja, és első PhD-fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett távolléttel (gyermekenként 24 hónappal), valamint kérvény esetén egyéb igazolható távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves felső korhatárig. A tagság 5 éves periódusra szól, melynek lejárta után a tag alumnussá/alumnává válik.

Az FKA induló taglétszáma 2019-ben 24 fő volt. Minden évben 12 új tag került megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit – addig, amíg az FKA létszáma el nem érte a 60 főt. Ezt követően minden évben annyi új tag kerül megválasztásra, amennyi biztosítja a 60 fős taglétszámot.

Az új tagok megválasztásának folyamata három szakaszból áll. Az első szakaszban az FKA tagságába belépni kívánó kutatók nyújtják be motivációs levelüket és szakmai életrajzukat az MTA elektronikus pályázati rendszerén keresztül. A második szakaszban az MTA köztestületének 45 év alatti tagjai szavaznak a saját osztályukból pályázó jelöltekre az MTA e-választási rendszerén keresztül. A harmadik szakaszban a legtöbb szavazatot gyűjtő, összesen maximum 60-70 pályázó rangsorolását és a 12 új tag megválasztását az FKA tagjaiból erre a célra létrehozott Választási Bizottság végzi. A Választási Bizottság törekszik a tagságon belül a szakterületek, nemek, illetve földrajzi régiók közötti egyensúly fenntartására. A megválasztott személyek az FKA Alapszabálya elfogadó nyilatkozatának aláírásával válnak taggá.

Abonyi András

Bába Barbara

Bagoly Zsuzsa

Balla Esztella Éva

Balogh Gábor

Barta Veronika

Beke-Somfai Tamás

Biró Kinga

Bognár Zsófia

Csongrádi Gyöngyi

Csuka Dorottya

Dömötör Orsolya

Fekete Zoltán

Fröhlich Georgina

G.-Tóth Boglárka

Hartmann Bálint

Hatvani István Gábor

Havasi Dávid

Hegyi Eszter

Horváti Kata

Hungler Sára

Jámbor Attila

Kaló Zsuzsa

Kavecsánszki Máté

Kecskés Gábor

Kelemen Zsolt

Kerepesi Csaba

Kolbert Zsuzsanna

Kolossváry Márton

Koltai Júlia

Kovács Dávid Ágoston

Kovács Karolina Eszter

Kun Bernadette Eleonóra

Kutus Bence

Lázár Zsófia

Lencsés Ákos

Lendvai László

Lipták Katalin

Lukács Réka

Mátyás-Rausch Petra

Mátyus Edit

Micskei Zoltán

Modrián-Horváth Bernadett

Mohr Emőke

Pach Péter Pál

Pircs Karolina

Poór Péter

Ruppert Tamás

Szalma Ivett

Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr

Szilágyi Adrienn

Tárnoki Dávid László

Terpai Tamás

Toldy Andrea

Tóth György

Vad Csaba

Veszelka Szilvia

Wilhelm Imola

Zsidó N. András

Zsila Ágnes