Tagok

Koltai Júlia

FKA-tagság

Tagság ideje:  2024–

MTA

MTA-osztály: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10056421

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10056421

Kutatási terület

Számításalapú társadalomtudomány, társadalmi egyenlőtlenségek, mesterséges intelligencia, hálózatkutatás

Munkahely

HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar

Bemutatkozás

Koltai Júlia a számításalapú társadalomtudomány területén végez kutatásokat, amely az adattudomány és a társadalomtudományok metszetében található. Azt kutatja, hogy hogyan érthetőek meg társadalmi folyamatok és mintázatok nagyskálájú, főként digitális adatokon keresztül. Munkájában kvantitatív matematikai modelleket és mesterséges intelligencia alapú eszközöket használ társadalmi problémák elemzésére. 2007-ben diplomázott az ELTE szociológia szakán, survey statisztika szakirányon, 2013-ban védte meg doktori disszertációját és 2022-ben tartotta meg habilitációs előadását. 2017-ben elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját „A Big Data és a természetesnyelv-feldolgozás alkalmazása a társadalomtudományokban” című pályázatával, 2019-ben pedig az OTKA fiatal kutatói pályázatát „Az 1945 és 1989 közötti sajtó társadalomtörténeti elemzése a természetesnyelv-feldolgozás (NLP) módszereivel” címmel. 2022 óta a Bécsi Tudományos, Kutatási és Technológiai Alap „Humanized Algorithms: Identifying and Mitigating Algorithmic Biases in Social Networks” című kutatásának magyarországi csoportját vezeti. Júlia 2014-ben kezdett el kutatni az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában, amelyben jelenleg az MTA–TK Lendület Társadalmi Rétegződéssel Foglalkozó Digitális Társadalomtudományi Kutatócsoportját, továbbá az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium társadalomtudományi kutatócsoportját vezeti tudományos főmunkatársként. 2019 és 2021 között a Central European University Department of Network and Data Science vendégprofesszora volt, az ELTE Társadalomtudományi Karán 2008 óta oktat, jelenleg habilitált docensként. Több doktori hallgatónak témavezetője, több mint 60 hazai és külföldi folyóiratcikk és könyvfejezet szerzője, a Társadalomtudományi Kutatóközpont „Év publikációja” díjának többszörös nyertese. 2020-ban megkapta az „ELTE ígéretes kutatója” díjat, 2022-ben pedig a Magyar Szociológiai Társaság által odaítélt Erdei Ferenc-emlékérmet, amellyel fiatal szociológusok kiemelkedő teljesítményét díjazzák.

FKA-s válogatott publikációk

Exclusion of Universities from EU Funds Hurts Young Researchers – Research Report

In 2022, citing the erosion of transparency and academic freedom in Hungary, the Council of the European Union suspended research related EU funding and exchange programmes to Hungarian universities run by newly established public interest trusts. There has been unceasing debate between the EU and Hungary since then, while the recent initial hearings of the universities’ appeals in the Court of Justice of the European Union suggest that lasting suspension will be the outcome. Here we summarize a comprehensive survey that reveals a troubling landscape for the Hungarian academic and research communities as a consequence of the ban. Particularly alarming is the pronounced impact on early career researchers, not just from institutions directly affected by the suspension but, strikingly, from those still eligible for funding. The findings of the survey underscore a pervasive uncertainty among non-Hungarian EU consortia leaders about whether to engage with Hungarian universities and research institutes at all. This climate of doubt may well result in detrimental effects on the international stature of Hungarian research, hinting at long-lasting impediments to the country's scientific competitiveness on the European stage.

A fiatal kutatóknak káros az európai uniós forrásokból történő kizárás – Kutatási jelentés

2022-ben az Európai Unió Tanácsa az átláthatóság és az akadémiai szabadság csorbulására hivatkozva felfüggesztette az alapítványi fenntartású magyar egyetemek uniós kutatási forrásokhoz és csereprogramokhoz való hozzáférését. Az EU és Magyarország között azóta is folyamatos a vita, hat egyetem fellebbezésének közelmúltbeli első tárgyalása az Európai Unió Bíróságán pedig a források elhúzódó felfüggesztését valószínűsíti. Az alábbiakban egy átfogó kérdőíves felmérés eredményeit foglaljuk össze, amely a magyar tudományos- és kutatói közösséget érintő, a felfüggesztés következtében kialakult helyzetet tárja fel. Az eredmények közül különösen riasztó az a megállapítás, amely szerint a hatások nemcsak a felfüggesztett intézményekben dolgozókat, hanem a még finanszírozásra jogosult intézmények munkatársait is érintik. A felmérés eredményei rámutatnak arra az átható bizonytalanságra is, amely az EU-s kutatási pályázatok külföldi konzorciumvezetőinek körében tapasztalható azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán érdemes-e együttműködniük magyar egyetemekkel és kutatóintézetekkel. Ez a kétségekkel teli légkör károsan hathat a magyarországi kutatás nemzetközi megítélésére, amely hosszú távon akadályozhatja az ország tudományos versenyképességét.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.06.10.