Tagok

Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr

FKA-tagság

Tagság ideje:  2022–

2024–2026 Társelnök

MTA

MTA-osztály: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10060451

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10060451

Kutatási terület

Alkotmányjog

Munkahely

Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet

Bemutatkozás

Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízott oktatója. Tudományos fokozatát 2019 februárjában szerezte, disszertációjának témája a minősített többséggel történő törvényalkotás volt. Disszertációját az Eötvös Kiadó jelentette meg könyv formájában, angol nyelvre fordítása jelenleg is folyamatban van. Az alkotmányjog különböző részterületein számos publikációja jelent meg magyar, angol és spanyol nyelven, hazai és nemzetközi (portugál, román, szlovén, szlovák, spanyol, lengyel és osztrák) folyóiratokban és kötetekben egyaránt. Számos kutatási projektben vett részt, köztük  Chronowski Nóra demokrácia elvet vizsgáló, 128796. kódszámú kutatásában. Vezetője a pandémia alatti választásokról szóló Visegrád-projektnek; a szólásszabadság digitális térben való érvényesülését vizsgáló magyar-szlovén bilaterális kutatási projektnek; a 138366. kódszámú, az összehasonlító alkotmányjog legújabb perspektíváit vizsgáló OTKA-kutatásnak. Több mint száz publikáció szerzője vagy társszerzője, kutatási eredményeit számos alkalommal ismertette hazai, illetve több mint húsz alkalommal nemzetközi konferenciákon is. 2018 júniusában előadóként szerepelt a X. Alkotmányjogi Világkongresszuson Szöulban, 2018 októberében pedig az Alkotmányjogászok Afrikai Kongresszusán Botswanában. Az utóbbi években több szakmai elismerésben is részesült: háromszor kapta meg az Új Nemzeti Kiválóságprogram ösztöndíját, kétszer a Magyar Jogászegylet fődíját, illetve elnyerte az Akadémiai Ifjúsági Díjat is. Több folyóirat szerkesztőbizottságának, illetve szerkesztőségének tagja.

FKA-s válogatott publikációk

A Fiatal Kutatók Akadémiájának javaslatai a magyarországi fiatal kutatók helyzetének javítására

Magyarországon a fiatal kutatóknak számos rendszerszintű problémával kell megküzdeniük, amelyek a hazai innovációs rendszer fejlődését is gátolják. A kutatói pálya veszít népszerűségéből, már a pályaválasztás során is egyre kevesebben döntenek mellette, így a kutatói-oktatói munkakörökben fokozódott, sőt az utóbbi években kritikussá vált a munkaerőhiány. A fiatal kutatók problémái közül a legfontosabbak az alacsony és méltánytalanul egyenlőtlen jövedelmek, a túlterheltség, a túlburjánzó bürokrácia, valamint a minőségbiztosítás és a transzparencia hiánya. Kiemelt problémaként merül fel a nők és a kisgyermeket nevelő kutatók, valamint az egyetemi oktatók különösen nehéz helyzete, akik többek között a Máté-elv, valamint a gyermekneveléssel, illetve az oktatással töltött idő kiesése miatt nehezebben és lassabban tudnak előrejutni a karrierjükben, vagy hosszú távon nem fenntartható önkizsákmányolás révén próbálnak a pályán maradni. Mindezek a tényezők bizonytalansághoz, kiégéshez és a kiszolgáltatottság érzéséhez, végső soron pedig pályaelhagyáshoz vezethetnek. A Fiatal Kutatók Akadémiája két széles körű felmérés segítségével világított rá ezekre a problémákra. Jelen tanulmányban megoldásokat keresünk a hazai fiatal kutatók nehézségeire olyan javaslatok megfogalmazásával, amelyek segíthetik a döntéshozókat a szükséges változtatások bevezetésében.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.05.30.