Tagok

Kecskés Gábor

FKA-tagság

Tagság ideje:  2020–

MTA

MTA-osztály: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10042862

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=31479

Kutatási terület

Állam- és jogtudomány, nemzetközi jog, nemzetközi környezetvédelmi jog

Munkahely

HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet; Széchenyi István Egyetem

Bemutatkozás

Kecskés Gábor 1983-ban született Komáromban, jelenleg Győrben él. 2006-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Győri Tagozatán szerzett jogász diplomát. A Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán tevékenykedik egyetemi docensként, illetve a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesként. Emellett az ELKH (korábban MTA) Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében részfoglalkozású tudományos munkatárs, itt 2009 és 2016 között a tudományos titkári feladatokat is ellátta. 2006 óta folyamatosan oktat, döntően nemzetközi jogot és nemzetközi környezetjogot. 2019 decembere óta az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának elnökhelyettese. 2012-ben szerzett doktori fokozatot summa cum laude minősítéssel, témája: környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. 2007-ben első magyarként szerzett diplomát az International School of Nuclear Law-n (OECD Nuclear Energy Agency – Université de Montpellier) a nukleáris kárfelelősségről írott angol nyelvű disszertációjával. 2014-ben részt vett a nagy presztízsű hágai Nemzetközi Jogi Akadémia nemzetközi közjogi szesszióján. 2015-ben nyári egyetemi diplomát szerzett a Thesszalonikiben szervezett nemzetközi környezetjogi nyári egyetemen (Kalliopi Koufa Alapítvány szervezésében). 2018-ban környezetjogi kurzust tartott a dél-koreai Daegu egyetemének (Kyungpook National University) jogi karán. 85 publikációval és 122 független hivatkozással rendelkezik. Szerkesztőbizottsági tagja az Acta Juridica Hungarica c. vezető hazai magyar angol nyelvű jogi szaklapnak, az MTA Law Working Papersnek, a Studia Juridica et Politica Jaurinensisnek, 2012-ig a Jogi Iránytű c. online periodikának (utóbbi már nem létezik), illetve a Pro Futuro című ’A’ kategóriás folyóirat tudományos tanácsadó testületének. Tagja továbbá a Magyar ENSZ Társaságnak (2012–), Nemzetközi Jogi Egyesület (International Law Association) magyar tagozatának (2009–), a Nemzetközi Nukleáris Jogi Társaság (International Nuclear Law Association) nukleáris biztonsággal, valamint a nukleáris felelősséggel és biztosítással foglalkozó munkacsoportjának (2010–). Elismerések: MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj (2011) A győri jogászképzésért emlékérem (2013), Oktató a Hallgatókért Díj – Széchenyi István Egyetem (2018).

FKA-s válogatott publikációk

Exclusion of Universities from EU Funds Hurts Young Researchers – Research Report

In 2022, citing the erosion of transparency and academic freedom in Hungary, the Council of the European Union suspended research related EU funding and exchange programmes to Hungarian universities run by newly established public interest trusts. There has been unceasing debate between the EU and Hungary since then, while the recent initial hearings of the universities’ appeals in the Court of Justice of the European Union suggest that lasting suspension will be the outcome. Here we summarize a comprehensive survey that reveals a troubling landscape for the Hungarian academic and research communities as a consequence of the ban. Particularly alarming is the pronounced impact on early career researchers, not just from institutions directly affected by the suspension but, strikingly, from those still eligible for funding. The findings of the survey underscore a pervasive uncertainty among non-Hungarian EU consortia leaders about whether to engage with Hungarian universities and research institutes at all. This climate of doubt may well result in detrimental effects on the international stature of Hungarian research, hinting at long-lasting impediments to the country's scientific competitiveness on the European stage.

A fiatal kutatóknak káros az európai uniós forrásokból történő kizárás – Kutatási jelentés

2022-ben az Európai Unió Tanácsa az átláthatóság és az akadémiai szabadság csorbulására hivatkozva felfüggesztette az alapítványi fenntartású magyar egyetemek uniós kutatási forrásokhoz és csereprogramokhoz való hozzáférését. Az EU és Magyarország között azóta is folyamatos a vita, hat egyetem fellebbezésének közelmúltbeli első tárgyalása az Európai Unió Bíróságán pedig a források elhúzódó felfüggesztését valószínűsíti. Az alábbiakban egy átfogó kérdőíves felmérés eredményeit foglaljuk össze, amely a magyar tudományos- és kutatói közösséget érintő, a felfüggesztés következtében kialakult helyzetet tárja fel. Az eredmények közül különösen riasztó az a megállapítás, amely szerint a hatások nemcsak a felfüggesztett intézményekben dolgozókat, hanem a még finanszírozásra jogosult intézmények munkatársait is érintik. A felmérés eredményei rámutatnak arra az átható bizonytalanságra is, amely az EU-s kutatási pályázatok külföldi konzorciumvezetőinek körében tapasztalható azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán érdemes-e együttműködniük magyar egyetemekkel és kutatóintézetekkel. Ez a kétségekkel teli légkör károsan hathat a magyarországi kutatás nemzetközi megítélésére, amely hosszú távon akadályozhatja az ország tudományos versenyképességét.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.06.11.