Tagok

Tóth György

FKA-tagság

Tagság ideje:  2020–

MTA

MTA-osztály: XI. Fizikai Tudományok Osztálya

MTA-azonosító: 10051065

MTA-link: https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10051065

Kutatási terület

Nemlineáris optika

Munkahely

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet

Bemutatkozás

Tóth György a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének adjunktusa. Fizika-matematika szakos tanár, doktori fokozatot 2016-ban szerzett fizikából a Pécsi Tudományegyetemen. Doktori disszertációjának középpontjában az ultrarövid impulzusok nemlineáris optikai úton, illetve undulátor-sugárzás útján történő előállítása állt. Jelenleg elsősorban speciálisan kialakított nemlineáris kristályokban optikai egyenirányítással történő extrém nagy energiájú terahertzes impulzusok előállításával, a keletkező impulzusok elektron- és protonmanipulációra történő felhasználásával foglalkozik. Oktatási tevékenységének fő köre a fizika matematikai módszereihez, illetve a femtoszekundumos és nemlineáris optika tárgyköréhez köthető. Tudományos tevékenységéért 2019-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert, valamint a PTE Tehetségcentruma Fiatal Kiválósága elismerésben részesült. Az utánpótlás-nevelésben nyújtott tevékenységéért Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban részesült. Jelentős publikációs tevékenységéért 2019-ben elnyerte a PTE-TTK Publikációs Díját. Rendszeres referálója számos magas presztízsű folyóiratnak. Házas, két gyermek, Abigél (2015) és András (2017) édesapja.

FKA-s válogatott publikációk

Egyenlőtlenségek a magyarországi fiatal kutatók között: tanulságok a Fiatal Kutatók Akadémiájának 2021-es felméréséből

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) a fiatal kutatók élethelyzetével és érdekképviseletével foglalkozik. Célja, hogy javítsa a fiatal kutatók munkakörülményeit és segítse előmenetelüket az akadémiai pályán. Az FKA 2021-ben egy kérdőíves felmérést végzett a 45 év alatti magyar oktatók és kutatók körében. Ebben minden korábbi felmérésnél részletesebben tárta fel a fiatal kutatók és oktatók hazai helyzetét, mégpedig a jövedelmi helyzet, munkakörülmények, elégedettség, tudományos teljesítmény és a Covid19-világjárvány hatásának tekintetében. Ebben a tanulmányban a fiatal kutatók közötti egyenlőtlenségekre összpontosítva kivonatoljuk a kutatás főbb eredményeit.

A fiatalok helyzete az akadémiai pályán. Fiatal Kutatók Kérdőív: Az FKA 2021-ben készült felmérésének eredményei

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) az MTA Könyvtár és Információs Központ, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont és a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársaival együttműködve 2021 őszén széles körű és minden korábbinál részletesebb felmérést végzett a 45 éves vagy fiatalabb kutatók és egyetemi oktatók körében. A kapcsolódó részletes kutatási jelentés az FKA és a Magyar Tudományos Akadémia közös kiadásában az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével látott napvilágot. A felmérés segítségével elsőként sikerült számszerűsíteni a fiatal kutatók és oktatók jövedelmét a korai életpálya minden szakaszában. A kutatás eredményei szerint nemcsak alacsonyak a kutatói és oktatói jövedelmek, de jelentős különbségek is találhatók köztük. A nők jövedelme szignifikánsan alacsonyabb a férfiakénál. Ez a hátrány az életkor előrehaladtával növekszik, ami a tanulmány szerint egyértelműen a gyermekvállalással hozható összefüggésbe. A vidéki munkahelyű kutatók jövedelme akkor is alacsonyabb a Budapesten dolgozókénál, ha az összehasonlításban egyéb jellemzők mellett a válaszadók nemét, beosztását és tudományos teljesítményét is figyelembe vesszük. A válaszadók jövedelmében nagyon magas a másodállások és az ösztöndíjak aránya, ami nagy leterheltséget és bizonytalanságot von maga után, valamint megnehezítheti többek között a fiatal kutatók családtervezését is. A fentiek mellett a kutatás készítői részletesen rákérdeztek a válaszadók munkával való elégedettségére, arra, milyen tevékenységekre mennyi időt fordítanak a munkaidejükből, valamint a COVID-19-járvány miatti lezárások hatásaira is. A kérdőív úttörő módon azt is lehetővé tette, hogy a válaszadók – adatvédelmi garanciák mellett – a Magyar Tudományos Művek Tárában található publikációs profiljukat csatolják a válaszaikhoz, aminek köszönhetően a tudományos teljesítményük összehasonlítására is lehetőség nyílt. Mindezen információk alapján a kutatás számszerű képet nyújt a fiatal kutatók és egyetemi oktatók nehézségeiről és sikerességük tényezőiről is.

Utolsó módosítás dátuma:

2024.05.30.