Hírek

2022/10/20

Fiatalok az akadémiai pályán – új kutatási jelentés a 45 év alatti kutatókról és egyetemi oktatókról

A felmérés segítségével elsőként sikerült számszerűsíteni a fiatal kutatók és oktatók jövedelmét a korai életpálya minden szakaszában. A kutatás eredményei szerint nemcsak alacsonyak a kutatói és oktatói jövedelmek, de jelentős különbségek is találhatók köztük.

A nők jövedelme szignifikánsan alacsonyabb a férfiakénál. Ez a hátrány az életkor előrehaladtával növekszik, ami a tanulmány szerint egyértelműen a gyermekvállalással hozható összefüggésbe. A vidéki munkahelyű kutatók jövedelme akkor is alacsonyabb a Budapesten dolgozókénál, ha az összehasonlításban egyéb jellemzők mellett a válaszadók nemét, beosztását és tudományos teljesítményét is figyelembe vesszük. A válaszadók jövedelmében nagyon magas a másodállások és az ösztöndíjak aránya, ami nagy leterheltséget és bizonytalanságot von maga után, valamint megnehezítheti többek között a fiatal kutatók családtervezését is.

A fentiek mellett a kutatás készítői részletesen rákérdeztek a válaszadók munkával való elégedettségére, arra, milyen tevékenységekre mennyi időt fordítanak a munkaidejükből, valamint a COVID-19-járvány miatti lezárások hatásaira is. A kérdőív úttörő módon azt is lehetővé tette, hogy a válaszadók – adatvédelmi garanciák mellett – a Magyar Tudományos Művek Tárában található publikációs profiljukat csatolják a válaszaikhoz, aminek köszönhetően a tudományos teljesítményük összehasonlítására is lehetőség nyílt. Mindezen információk alapján a kutatás számszerű képet nyújt a fiatal kutatók és egyetemi oktatók nehézségeiről és sikerességük tényezőiről is.

A felmérés részletes adatai (és pontos idézhetősége):
Németh Brigitta, Munkácsy Balázs, Vida Zsófia Viktória, Fröhlich Georgina, Hatvani István Gábor, Tóth György, Solymosi Katalin, Máté Ágnes, Lőrincz László és Lengyel Balázs: A fiatalok helyzete az akadémiai pályán. Kutatási jelentés. 2022. ISBN: 978-615-6448-18-7, DOI: https://doi.org/10.36820/fka.2022

A jelentés online elérhető EZEN A LINKEN.

A kutatási jelentés nyomtatott formában is megjelenik, elérhető lesz az Országos Széchényi Könyvtár és az MTA Könyvtár és Információs Központ gyűjteményében.

A jelentés Mellékletében megtalálhatók a kérdőívre adott válaszokból készült részletes adatsorok. Az egyes részterületekre vonatkozó további felvilágosítással a kutatás készítői az fka@titkarsag.mta.hu e-mail-címen szolgálnak.


A felmérés készítői ezúton is köszönik a kérdőív minden kitöltőjének a válaszadást, valamint az MTA és az MTA Könyvtár és Információs Központ a kutatási jelentés publikálásában nyújtott segítségét.

A kérdőíves felmérés előzetes eredményeit 2022. május 3-án, a VI. Fiatal Kutatók Fórumán Lengyel Balázs kutatásvezető, Vida Zsófia, Lőrincz László és Máté Ágnes mutatták be szóbeli előadások keretében. A bemutatóról készült felvétel elérhető az MTA YouTube-csatornáján. A fórumon elhangzottakhoz képest a kutatási jelentés végleges változatában az elemzések részletesebbek és alaposabbak.

Fiatal Kutatók Akadémiája alapító tagjai először 2018-ban készítettek átfogó felmérést a 45 év alatti fiatal kutatók helyzetéről, melynek részletes kutatási beszámolója itt érhető el. A felmérés adatai vezettek el az FKA megalapításához, valamint a szervezet aktivitásának irányait is nagyban meghatározták az elmúlt 4 évben. A 2021-es felmérés adatai által kirajzolódó, jelenleg vagy továbbra is aktuális problémák megoldása céljából az FKA a jövőben javaslatokat fog megfogalmazni, valamint egyeztetéseket kezdeményez a tudománypolitikai döntéshozókkal.

A cikk forrása: https://mta.hu/fka/elkeszult-a-fiatalok-az-akademiai-palyan-2021-cimu-felmeres-kutatasi-jelentese-112472