Hírek

2022/05/04

VI. Fiatal Kutatók Fóruma a Magyar Tudományos Akadémián – Videó a tanácskozásról

„A kutatói életpálya egy folyamat: a beérkezett tudós fiatal kutatóként kezdte, és ahogy a 20 év múlva családot alapítók számát alapvetően az határozza meg, hogy hányan járnak most általános iskolába, a jövő meghatározó kutatói, professzorai a ma fiatal kutatói közül kerülhetnek csak ki. Ezért a fiatal kutatók helyzete, a rendelkezésükre álló világos életpályamodell nem a fiatalok belügye, hanem alapvető fontosságú közügy” – mondta köszöntőjében Kollár László Péter, az MTA főtitkára.

Kollár László Péter
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

„Miközben a tudomány nemzetközisége miatt támogatni kell a külföldi tapasztalatszerzést, nemcsak a tudományos eredmények, hanem a világlátás bővítése miatt is, mindent el kell követni azért, hogy a fiatal posztdok kutatóknak legyen hova hazatérniük, és átlátható életpálya várja őket idehaza. Ennek feltétele a kiszámítható felsőoktatási rendszer és a stabil kutatóhálózat, a kiválóságon alapuló pályázati struktúrák. Változtatásra, javításra mindig szükség van, hibátlan rendszer nem létezik, de személyes véleményem, hogy az elmúlt évek hektikus változtatásai után kiszámítható, stabil, meritokratikus, a tudomány szabadságát tiszteletben tartó egyensúlyi helyzetbe kellene jutnunk. Az egyes fiatal kutatók elvesztése nemcsak a magyar tudománynak, a teljes magyar társdalomnak is súlyos vesztesége.”

Kollár László Péter a Fiatal Kutatók Akadémiája munkáját méltatva azt mondta, hogy annak mozgatórugója a felelősségtudat általában a tudományos kutatásért és a társadalomért.

A Fórumon Lengyel Balázs kutatásvezető, a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja ismertette a „Fiatalok az akadémiai pályán” című, 2021-es felmérést. Szó volt még a hazai fiatal kutatók publikációs és pályázati aktivitásáról és a fiatal kutatók legfontosabb problémáiról.
A Fiatal Kutatók Fórumán készült képgaléria ide kattintva nézhető meg.
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Fiatal Kutatók Akadémiájának programsorozata délután a Taggyűléssel folytatódott. Az egybegyűlteket köszöntve Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese azt hangsúlyozta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia számít a fiatal kutatók friss látásmódjára, kutatói lendületére, publikációs és pályázati aktivitására. Számít bátorságukra is, hogy a problémákkal is szembesítsenek, és megfogalmazhassák építő kritikájukat arról, amit tudományos munkájuk során, tudományos pályájuk jelenlegi szakaszán tapasztalnak.

A Fiatal Kutatók Fórumán készült képgaléria ide kattintva nézhető meg.
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Taggyűlésen bemutatkoztak az idén megválasztott új tagok, az új vezetőség, és beszámolók hangzottak el az elmúlt év aktivitásáról.

A cikk forrása: https://mta.hu/kozgyules2022/fiatal-kutatok-akademiaja-112132