Hírek

2024/05/15

FKA „Mental well-being” program – Nők a vezetésben

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) Kisgyermekesek és Kutatónők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 2024. május 22-én 12:00–13:30 óra között a mentális jóllét témakörében újabb webináriumot rendez, melynek címe „Nők a vezetésben”. Az online esemény során Solymosi Katalin növénybiológus és Horváth Zsófia ökológus osztják meg a témával kapcsolatos gondolataikat. A programot Dr. Kovács Karolina Eszter pszichológus, az FKA tagja moderálja.

 

Helyszín:

https://zoom.us/j/91658163073?pwd=ZEF5NVpOemVVMzN1NWJxQkxYY1hidz09

Meeting ID: 916 5816 3073

Jelszó: 724451

Meghívott előadók:

Horváth Zsófia ökológus (HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet): Nemzetközi példákon alapuló jó gyakorlatok a (kutatócsoport) vezetésben

Solymosi Katalin növénybiológus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényszervezettani Tanszék; Young Academy of Europe): Női vezetők a tudományban és a tudománypolitikában

Moderátor:

Dr. Kovács Karolina Eszter (Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet, Tanácsadás, Fejlődés- és Iskolapszichológiai Tanszék)

 

Az előadókról:

Horváth Zsófia biológus, PhD-ját az ELTE TTK-n szerezte, majd Ausztriában, Németországban és Belgiumban dolgozott posztdoktor kutatóként. 2021 óta a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetében a Biodiverzitás és Metaközösség-ökológia Kutatócsoport vezetője.

 

 

 

 

 

 

 

Solymosi Katalin növénybiológus, habilitált adjunktusként dolgozik az ELTE TTK Növényszervezettani Tanszékén, ahol a növényi színtestek biológiájával foglalkozó kutatócsoport (ELTE Plastid Biology Lab) vezetője. A tudományos szakmai szervezetek (pl. Magyar Biofizikai Társaság) mellett 2018 óta aktív a tudománypolitikában is. Elsősorban a fiatal- és középgenerációs kutatók helyzetével foglalkozó hazai (Fiatal Kutatók Akadémiája) és nemzetközi (Young Academy of Europe) szervezetek munkájában tölt(ött) be vezetői szerepet.

 

 

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) kiemelt hangsúlyt fektet a mentális egészség szerepére a kutatók életében. Fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk a tudományos kutatói életpályán tapasztalt kihívásokról, stresszről, felelősségről – különösen női vezetőként. Célunk, hogy hasznos információkat merítsünk egymás tapasztalataiból, megküzdési stratégiáiból, különös tekintettel arra, hogy milyen kihívások érik a vezető pozíciókat betöltő kutatónőket.

A fentiek szellemében rendszeresen szervezünk a kutatói életpálya témájához kapcsolódó előadásokat, amelyek többek között a mentális egészség kérdéskörét is érintik.

2021 októberében az FKA kutatói életpályáról szóló webináriumsorozatának első részében Dr. Kismihók Gábor, a Researcher Mental Health Observatory COST Action vezetője tartott előadást, amelynek fókuszában a munka és a magánélet egyensúlya, valamint a kutatók mentális egészsége és jólléte állt. A sorozat tavalyi, második webináriumán Dr. Kun Bernadette pszichológus, valamint Dr. Hoyer Mária klinikai és addiktológiai szakpszichológus beszélt a munkamánia és kiégés problémakörének elméleti és gyakorlati hátteréről, felismerésének lehetőségeiről és kezelési módjairól. A harmadik, 2023. novemberi programunk témája az imposztorszindróma volt, ahol Felházi Anett klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta beszélt a probléma elméleti és gyakorlati aspektusairól.

 

Az előadások absztraktjai

Horváth Zsófia ökológus (HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet): Nemzetközi példákon alapuló jó gyakorlatok a (kutatócsoport) vezetésben

Ma már egyre több hazai intézmény és kutatócsoport munkáját segítik az olyan nemzetközi jó gyakorlatok, amelyeket a kutatócsoport vezetők leggyakrabban egyénileg sajátítanak el külföldön és honosítanak meg szűkebb környezetükben. Előadásában Horváth Zsófia saját tapasztalatokra építve mutat be ilyen példákat, kitérve azok fontosságára mind a kutatócsoport vezetők, mind a csoportban részt vevő fiatal kutatók szempontjából. Ezek a legtöbbször olyan „soft skill”-ek, amelyekre a hazai felsőoktatás, illetve intézményrendszer direkt módon nem készíti fel a fiatalokat, így  – először szakdolgozati témavezetővé, majd később csoportvezetővé válva – sokan érzik ezeknek a mankóknak a hiányát, főleg a pályájuk elején. Az előadás egyik dedikált célja azt elősegíteni, hogy a téma formálisan és informálisan is kiemeltebben jelenjen meg a hazai tudományos életben.

Solymosi Katalin növénybiológus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényszervezettani Tanszék; Young Academy of Europe): Női vezetők a tudományban és a tudománypolitikában

Előadásában Solymosi Katalin röviden kitér majd arra, hogy hogyan látja a kutatónők helyzetét Európában és Magyarországon, azon belül is a kutatócsoport-vezetésben, valamint az egyéb vezetői szerepek kapcsán. A témában tapasztalt kihívások (pl. munka-magánélet egyensúly) mellett szó lesz a tudományos közéletben, azon belül is elsősorban az alulról jövő kezdeményezésekben lévő lehetőségekről is. Fontos kiemelni a támogató családi és munkahelyi környezet szerepét, a munkahelyi mikroagressziók, a címektől való megfosztás („untitling”) negatív hatásait, a láthatóság kérdését, valamint a mentoráció, a támogató intézkedések és a tudatosság fontosságát a kutatói pályán.