Hírek

2022/07/07

Elismerés a Fiatal Kutatók Akadémiája tagjának

Toldi Gergely Új-Zélandon, az Aucklandi Egyetem Liggins Intézetében végez kutatómunkát immunológia témakörben, valamint a betegellátásban újszülöttgyógyászként dolgozik. Klinikai tevékenysége keretében Toldi Gergely az újszülött intenzív ellátás számos aspektusának eddigi klinikai gyakorlatát átformáló, tudományosan megalapozott regionális és nemzetközi szintű útmutatókat dolgozott ki, és minőségfejlesztési projekteket vezetett. A COVID-19 pandémiával és az immunizáció előnyeivel kapcsolatos alapvető információk nyilvánossággal való megismertetése terén is kivette a részét a feladatokból, illetve szerepet vállalt a 2019-ben Budapesten rendezett Tudományos Világfórum (World Science Forum) tudománykommunikációra irányuló akcióiban.

Toldi Gergely

A fiatal kutató immunológia terén elért sikereit számos díjjal, ösztöndíjjal és kutatási támogatással ismerték el, többek között 2015-ben megkapta a Junior Prima-dijat, 2016-ban pedig az International Medis Awardot (gyermekgyógyászati ág). Toldi Gergely a Global Young Academy első magyar tagja volt, jelenleg a szervezet alumnusa.

Fiatal Kutatók Akadémiájának alakulását a kezdetektől segítette, valamint a szervezet vezetőségi tagjaként is tevékenykedett. Tevékenységével hozzájárult az Egyesült Királyság Fiatal Akadémiájának létrejöttéhez. Jelenleg az új-zélandi Royal Society Te Apārangi Fiatal Kutatók Fórumának vezetőségi tagja. Koordinátora volt olyan széleskörű magyarországi és brit felméréseknek, amelyek a fiatal kutatók helyzetét vizsgálták. Ezek a vizsgálatok már eddig is számos változtatás bevezetéséhez járultak hozzá a fiatal kutatók helyzetének javításához, és irányt szabtak a tudománypolitika számára.

A fiatal kutató társelnöke az Academia Europaea Budapest Tudásközpont (Academia Europaea Budapest Knowledge Hub) európai részvétel bővítését célzó tematikus missziójának. Az Academia Europaea európai részvétel bővítéséért felelős missziója keretében pedig azon dolgozik, hogyan lehetne az EU13-országokban tevékenykedő fiatal kutatók versenyképességét növelni és európai szintű képviseletüket javítani. A kutató alapító delegáltja a Fiatal Kutatói Akadémiák Tudományos Tanácsadói Struktúrájának (Young Academies Science Advice Structure – YASAS). Ennek az új kezdeményezésnek a célja az, hogy formális kereteket biztosítson az európai fiatal kutatói akadémiák számára ahhoz, hogy az európai tudományos tanácsadásba a SAPEA révén bekapcsolódhassanak.


A YAE a díj odaítélésével elismerését fejezi ki Toldi Gergely nemzetközi szinten kiemelkedő tudományos kutatásai, szervezői tevékenysége és szakpolitikai elkötelezettsége iránt. A YAE az alapító elnök, André Mischke emlékét őrző, évente adományozott díjat hatodik alkalommal ítélte oda, az ünnepélyes díjátadóra pedig az Academia Europaea és a YAE közös éves ülésén, 2022 októberében kerül majd sor Barcelonában.

A „Young Academy of Europe Díjat” („Young Academy of Europe Prize”) évente ítélik oda olyan fiatal, illetve kutatói pályájuk közepén járó kutatóknak, akik tudományos és szakpolitikai tevékenységükkel, illetve eredményeikkel kiemelkedő mértékben járulnak hozzá az Európai Fiatal Kutatók Akadémiája (Young Academy of Europe – YAE) kulcsfontosságú céljainak eléréséhez. A YAE-díjat 2019-ben a YAE néhai alapító elnökének, André Mischkének az emlékére átnevezték: jelenlegi neve „André Mischke YAE Prize for Science and Policy” (a „YAE André Mischke Díja a Tudományért és a Politikáért”). A díj odaítélésével a tudományt, a tudományosan megalapozott szakpolitikai tevékenységet, a tudománykommunikációt, valamint az európai kutatók következő generációit kívánják támogatni.

Toldi Gergely
Fotó: semmelweis.hu

A cikk forrása: https://mta.hu/mta_hirei/elismeres-a-fiatal-kutatok-akademiaja-tagjanak-112267